POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Uprzejmie informujemy, iż firma Kowalska Joanna Salony Optyczne z siedzibą w Mosinie przy ul. Kazimierza Górskiego 12, 62-050 (miejsce wykonywania Moka Optyk ul. Dąbrowskiego 50, 60-522 Poznań) przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy i ewentualnie dane potrzebne do realizacji zamówienia i obsługi klienta

Dane pozyskaliśmy od Pana/Pani podczas wypełniania formularza kontaktowego. W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kowalska Joanna Salony Optyczne z siedzibą w 62-050 Mosina, ul. Kazimierza Górskiego 12, email: sklep@mokaoptyk.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług inrormacyjnych i serwisowych. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. Produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Kowalska Joanna Salony Optyczne.
 4. Pani/Pana dane osobwe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Kowalska Joanna Salony Optyczne kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowabych przez podmiot produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa, jak również w celach statystycznych.
 5. Admistrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one przez Pana/Panią udostępnione.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danyh osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

-żądania od Administratora dostępu

do Pana/Pani danych osobowych

-żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych

 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • przenszenia Pani/Pana danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt mailowy sklep@mokaoptyk.pl

Informujemy również, że :

 1. Adminitrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym znisczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi przepisami
 2. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana są przechowywane dla potrzeb reklamacyjnych przez okres 2 lat. Pozostałe dane dotyczące wady wzroku i danych kontaktowych ( imię, nazwisko, tekefon ewentualnie email) do końca prowadzenia działalności gospodarczej

 

 

POLITYKA COOKIES

1.  Serwis  nie  zbiera  w  sposób  automatyczny  żadnych  informacji,  z  wyjątkiem  informacji zawartych w plikach cookies.
2.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania  ze  stron  internetowych  Serwisu.  Cookies  zazwyczaj  zawierają  nazwę  strony internetowej,  z  której  pochodzą,  czas  przechowywania  ich  na  urządzeniu  końcowym  oraz unikalny numer.
3.  Podmiotem  zamieszczającym  na  urządzeniu  końcowym  Użytkownika  Serwisu  pliki  cookies oraz  uzyskującym  do  nich  dostęp  jest  firma Kowalska Joanna Salony Optyczne z siedzibą w Mosinie przy ul. Kazimierza Górskiego 12, 62-050 (miejsce wykonywania Moka Optyk ul. Dąbrowskiego 50, 60-522 Poznań)
4.  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a)  dostosowania  zawartości  stron  internetowych  Serwisu  do  preferencji  Użytkownika oraz  optymalizacji  korzystania  ze  stron  internetowych;  w  szczególności  pliki  te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b)  tworzenia  statystyk,  które  pomagają  zrozumieć,  w  jaki  sposób  Użytkownicy  Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5.  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami  tymczasowymi, które przechowywane  są  w  urządzeniu  końcowym  Użytkownika  do  czasu  wylogowania, opuszczenia  strony  internetowej  lub  wyłączenia  oprogramowania  (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez  czas  określony  w  parametrach  plików  cookies  lub  do  czasu  ich  usunięcia  przez Użytkownika.
6.  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a)  „niezbędne”  pliki  cookies,  umożliwiające  korzystanie  z  usług  dostępnych  w  ramach Serwisu,  np.  uwierzytelniające  pliki  cookies  wykorzystywane  do  usług  wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b)  pliki  cookies  służące  do  zapewnienia  bezpieczeństwa,  np.  wykorzystywane  do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c)  „wydajnościowe”  pliki  cookies,  umożliwiające  zbieranie  informacji  o  sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d)  „funkcjonalne”  pliki  cookies,  umożliwiające  „zapamiętanie”  wybranych  przez Użytkownika  ustawień  i  personalizację  interfejsu  Użytkownika,  np.  w  zakresie wybranego  języka  lub  regionu,  z  którego  pochodzi  Użytkownik,  rozmiaru  czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e)  „reklamowe”  pliki  cookies,  umożliwiające  dostarczanie  Użytkownikom  treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7.  W  wielu  przypadkach  oprogramowanie  służące  do  przeglądania  stron  internetowych (przeglądarka  internetowa)  domyślnie  dopuszcza  przechowywanie  plików  cookies  w urządzeniu  końcowym  Użytkownika.  Użytkownicy  Serwisu  mogą  dokonać  w  każdym  czasie zmiany  ustawień  dotyczących  plików  cookies.  Ustawienia  te  mogą  zostać  zmienione  w szczególności  w  taki  sposób,  aby  blokować  automatyczną  obsługę  plików  cookies  w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w  urządzeniu  Użytkownika  Serwisu.  Szczegółowe  informacje  o  możliwości  i  sposobach obsługi  plików  cookies  dostępne  są  w  ustawieniach  oprogramowania  (przeglądarki internetowej).
8.  Operator  Serwisu  informuje,  że  ograniczenia  stosowania  plików  cookies  mogą  wpłynąć  na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9.  Pliki cookies zamieszczane  w urządzeniu końcowym  Użytkownika  Serwisu i wykorzystywane mogą  być  również  przez  współpracujących  z  operatorem  Serwisu  reklamodawców  oraz partnerów.
10.  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.